Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”

Brak opisu obrazka

 

 

„Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”

 

W związku z planowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, naborami wniosków do poddziałań 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i 3.3.2 Redukcja emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 związanymi z wymianą pieców, kotłów na paliwa stałe na: gazowe kotły c.o. - kondensacyjne oraz automatyczne kotły c.o. - opalane biomasą i na ekogroszek, Gmina Miejska Przemyśl rozpoczyna cykl spotkań informacyjnych z mieszkańcami chętnymi do wzięcia udziału w projekcie pn.: „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”.

 

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Zgodnie z założeniami naboru wniosków mieszkańcy Przemyśla będą mogli uzyskać dotację do wymiany źródeł ciepła w wysokości do 85%. Wkład własny uczestników projektu wyniesie min. 15% kosztów kwalifikowanych netto oraz podatek VAT od całej wartości wnioskowanej instalacji.

 

Projekt będzie realizowany przez Gminę Miejską Przemyśl wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, a jego realizacja zaplanowana jest na lata 2019/2020.

 

Dostępne urządzenia i instalacje w ramach projektu:

Z dotacji mogą skorzystać:

 

Nabór zainteresowanych osób odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów, które zostaną przygotowane na potrzeby procesu rekrutacyjnego. Przed rozpoczęciem rekrutacji zostaną zorganizowane trzy spotkania informacyjne dla mieszkańców miasta, które odbędą się w dniach: 4, 6 i 8 czerwca br. o godz. 17.30 w sali audiowizualnej w budynku Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, pl. Płk. Berka Joselewicza 1 w Przemyślu, na których omawiane będą założenia i cele projektu, przedstawione zostaną rodzaje dostępnych urządzeń i instalacji oraz rozwiane zostaną wszelkie wątpliwości natury technicznej i ekonomicznej.

 

W pierwszej kolejności niezbędnym warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest zlecenie przez mieszkańca/wspólnotę/spółdzielnię wykonania weryfikacji technicznej budynku w którym docelowo wymienione zostanie źródło ciepła. Do przeprowadzenia weryfikacji technicznych budynków wybrana została firma:  Ekosfera Energia Odnawialna Spółka z o.o., ul. Czajkowskiego 48, 38-400 Krosno.

 

Dane kontaktowe:

Numery telefonów: 692-509-109 lub 666-520-905

Adres e-mail: ,

 

Informujemy, że koszt wykonania weryfikacji technicznej budynku to:

W czasie weryfikacji ustalony zostanie zakres prac, jakie Mieszkaniec/Wspólnota/Spółdzielnia będzie zobowiązany/a wykonać we własnym zakresie.

 

UWAGA!!! Wykonanie weryfikacji technicznej budynku jest niezbędne w celu określenia dokładnego rodzaju wymienianego źródła ciepła i jego technicznych i ekonomicznych możliwości instalacji oraz aby móc w dalszym etapie rekrutacji do projektu złożyć deklarację udziału w projekcie.

 

Przypominamy, że „Zlecenie wykonania weryfikacji technicznej budynku” to dokument, który każdy zainteresowany udziałem w projekcie będzie zobowiązany podpisać, zeskanować i przesłać na adres mailowy firmy EKOSFERA Energia Odnawialna Spółka z o.o. Jednocześnie wraz ze zleceniem wykonania weryfikacji technicznej budynku należy przesłać również skan potwierdzenia dokonania wpłaty. Wpłat należy dokonywać na nr konta podany w dowodzie wpłaty, następnie potwierdzenie dowodu wpłaty należy zeskanować (w przypadku zapłaty w kasie banku/lub na poczcie) lub wygenerować elektroniczne potwierdzenie z bankowości internetowej i przesłać na adres mailowy firmy EKOSFERA Energia Odnawialna Spółka z o.o.

W sprawie ustalenia dokładnych terminów (dzień i godzina) przeprowadzenia weryfikacji technicznych budynków, z mieszkańcami będą kontaktowali się bezpośrednio przedstawiciele firmy: EKOSFERA Energia Odnawialna Spółka z o.o. 

Wszystkie pozostałe dokumenty rekrutacyjne dotyczące naboru (w tym regulamin, wzór deklaracji udziału w projekcie, itp.) zamieszczone zostaną w terminie do 27.06.2018 r. na stronie www.przemysl.pl w aktualnościach oraz w zakładce „Wymiana źródeł ciepła - Dotacje”.

 

Pytania i wątpliwości związane z uczestnictwem w projekcie prosimy kierować na adres e-mail: .

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

PDFPrezentacja ze spotkań informacyjnych z mieszkańcami_14.06.2018.pdf

PDFZlecenie wykonania weryfikacji technicznej budynku_14.06.2018.pdf

PDFDruk polecenia przelewu_mieszkaniec_14.06.2018.pdf

PDFDruk polecenie przelewu_wspólnota_spółdzielnia_14.06.2018.pdf

 

 

 

 • UWAGA! Informujemy o ostatecznym terminie składania deklaracji do udziału w projekcie „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, że z uwagi na duże zainteresowanie projektem „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” i przedłużający się proces weryfikacji technicznych budynków, deklaracje do udziału w projekcie będą przyjmowane po terminie 10.08.2018 r. wyłącznie od tych budynków, które nie miały przeprowadzonej weryfikacji technicznej przed dniem 10.08.2018 r. W takim przypadku Właściciele/Beneficjenci zbiorowi budynków są zobowiązani do złożenia deklaracji do udziału w projekcie niezwłocznie po przeprowadzeniu weryfikacji technicznej pod adresem Rynek 26, w godz. 9-14 od poniedziałku do piątku. Z kolei Właściciele/Beneficjenci zbiorowi pozostałych budynków, którzy mieli wykonane weryfikacje techniczne wcześniej zobowiązani są złożyć deklarację do udziału w projekcie w ostatecznym terminie do 10.08.2018 r. do godz. 14 pod adresem Rynek 26.
  Data publikacji: 10-08-2018 10:44
 • Wydłużenie terminu naboru deklaracji do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”

  Brak opisu obrazka
  W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dot. udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” (planowanego do realizacji w ramach poddziałań 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i 3.3.2 Redukcja emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020) Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że termin naboru deklaracji do udziału w w/w projekcie” został wydłużony do 10.08.2018 r. natomiast zapisy na przeprowadzenie weryfikacji technicznych budynków zostały przedłużone do dnia 3 sierpnia 2018 r.
  Data publikacji: 31-07-2018 14:50
 • Wydłużenie terminu przyjmowania zleceń na przeprowadzenie weryfikacji technicznej budynku do projektu pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”

  Brak opisu obrazka
  Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”, Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że termin przyjmowania zleceń na wykonanie weryfikacji technicznej budynku został wydłużony do dnia 27.07.2018 r. Informujemy, że jest to termin ostateczny.
  Data publikacji: 24-07-2018 14:22
 • Rusza rekrutacja do projektu pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”

  Brak opisu obrazka
  Gmina Miejska Przemyśl rozpoczyna proces rekrutacji do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” planowanego do realizacji w ramach poddziałań 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i 3.3.2 Redukcja emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
  Data publikacji: 27-06-2018 13:59
 • Aktualny wzór zlecenia wykonania weryfikacji technicznej budynku w ramach projektu pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”

  Brak opisu obrazka
  Uprzejmie informujemy, iż Gmina Miejska Przemyśl udostępnia aktualny wzór zlecenia wykonania weryfikacji technicznej w budynku w ramach projektu pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” planowanego do realizacji w ramach poddziałań 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i 3.3.2 Redukcja emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
  Data publikacji: 14-06-2018 12:26
 • Zaproszenie na spotkania informacyjne w ramach projektu „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”

  Brak opisu obrazka
  Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza zainteresowanych mieszkańców Miasta Przemyśla na spotkania informacyjne poświęcone przygotowywanemu przez Gminę Miejską Przemyśl projektowi pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”. Spotkania odbędą się o godz. 17.30 w dniach 4, 6 i 8 czerwca 2018 r. w sali audiowizualnej w budynku Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, pl. Płk. Berka Joselewicza 1 w Przemyślu.
  Data publikacji: 01-06-2018 15:24
Wersja XML