Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Przemyśla oraz Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego zapraszają na spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r., piątek, o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, I piętro.
W programie spotkania m.in.: prezentacja Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, przedstawienie "Informatora o wolontariacie w Przemyślu".
Ponadto zostaną omówione istotne zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawie Prawo o stowarzyszeniach.

Zapraszamy


PDFProgram spotkania z organizacjami pozarządowymi - 15.12.2017.pdf
 

Wersja XML