Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SPOTKANIE OPŁATKOWE PREZYDENTÓW I BURMISTRZÓW MIAST PAPIESKICH

      Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma wziął udział w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym Prezydentów i Burmistrzów „Miast Papieskich”, które odbyło się 16 stycznia br. w salach obrad plenarnych Episkopatu Polski w Warszawie.

      "Miasta Papieskie" to miejsca, które Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził w czasie swoich pielgrzymek do Polski. Tegoroczne spotkanie opłatkowe prowadził ks. Biskup Piotr Libera. On także odczytał zebranym Dekret Stolicy Apostolskiej potwierdzający "wybór św. Kingi jako niebiańskiej Patronki" samorządowców i pracowników samorządowych. Do samorządowców skierowali swoje słowa m.in. Ks. Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski, Ks. Abp. Tadeusz Gocłowski, a także Ks. Kard. Józef Glemp, Prymas Polski. Przypomniano także zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski termin i hasło VII Dnia Papieskiego. Będzie on obchodzony w niedzielę 14 października 2007r. pod hasłem: "Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka".Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML