Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie informacyjne w Przemyślu nt. Wsparcia z Funduszy Europejskich dla rozwoju firm - dotacje i preferencyjne pożyczki

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na rozwijanie przedsiębiorstw. Podczas spotkania szczegółowo omówione zostaną działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Brak opisu obrazka

Dla kogo: Spotkanie adresowane jest do mikro, małych i średnich firm z terenu Miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego.

Miejsce spotkania: ul. ks. Piotra Skargi 7/1, siedziba Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., sala nr 20A.

Termin spotkania: 12 grudnia 2017 r. (wtorek) - godz. 10:00 -12:15.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na sali konieczne jest zgłoszenie uczestnictwa. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 grudnia do godz. 15.30 na adres e-mail: podając imię i nazwisko uczestnika.
Telefonicznie pod numerem: 16 678 86 32 lub 798 771 080.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które powinniśmy zapewnić.

Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Program spotkania:

 

  9:45 – 10.00       

Rejestracja

10:00 – 11:00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 12:15

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie 1.4.2 Instrumenty finansowe

12:15 – 13:00

Konsultacje indywidualne

 

Organizator spotkania:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu ul. Kościuszki 2,

16 678 86 32; 798 771 080, e-mail:

Wersja XML