Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

11. Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży „Bożonarodzeniowe Ozdoby Świąteczne”

Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do udziału w 11. Konkursie Plastycznym Dzieci i Młodzieży "Bożonarodzeniowe Ozdoby Świąteczne".

 

Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego, którego celem jest podtrzymanie tradycji wykonywania ozdób, dekoracji oraz wszelkich prac plastycznych związanych z tym okresem. Prace wykonane różnymi technikami, ocenione przez profesjonalne jury, można oglądać na wystawie pokonkursowej.

 

Brak opisu obrazka

 

 

Regulamin Konkursu

„BOŻONARODZENIOWE OZDOBY ŚWIĄTECZNE”

 

 

 

Cele konkursu:

 

Uczestnicy:

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat.

 

Zasady uczestnictwa:

1 pracę, wykonaną w dowolnej technice, § W konkursie prace zespołowe nie będą podlegać ocenie jury,

 

 

Zbiorową listę uczestników konkursu z danej placówki (imię  i  nazwisko autora pracy oraz wiek) proszę dołączyć wraz z pracami.

 

(Uczestnicy konkursu przesyłając prace zgadzają się na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych w celu promocji imprezy, publikację wizerunku w dokumentacji fotograficznej i filmowej, na stronie internetowej i mediach.)

 

Prace należy dostarczyć do 8 grudnia 2017r. na adres Organizatora.

 

Centrum Kulturalne w Przemyślu ul. Konarskiego 9 37-700 Przemyśl tel. (016) 678-20-09

Dział Organizacji Działalności Artystycznej

 

Jury powołane przez Organizatora  przyzna nagrody i wyróżnienia  w następujących kategoriach wiekowych:

 

Kryteria oceny:

 

 

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 17 grudnia 2017 r. o godz. 13.00.

 

Odbiór prac:

Prace należy odebrać najpóźniej do 15 stycznia 2018 r. po tym terminie Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione prace.

 

    UWAGA!

Centrum Kulturalne nie wysyła nagród pocztą.

 

Brak opisu obrazka

 

fot. www.pixabay.pl

 

 

Wersja XML