Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UROCZYSTE OTWARCIE W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W dniu 7 września br. odbyło się uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków po zakończeniu Kontraktu Nr 1 „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków”. Realizację Kontraktu zakończono 31 sierpnia 2006r., a jego wartość wyniosła 11 483 181,80 €, z czego 50% czyli 5 741 590,90 € sfinansowano z środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.

Zgromadzonych na spotkaniu powitał Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Mirosław Nodżak, a bezpośrednio po tym głos zabrał Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, który w swoim wystąpieniu podkreślał wielkie znaczenie dla Miasta modernizacji oczyszczalni ścieków w odniesieniu do ekologii i środowiska. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali przedstawicieli samorządu i osób zaangażowanych w realizację tej inwestycji, poświęcenia oczyszczalni dokonał Biskup Adam Szal. Po oficjalnej części zaproszeni goście mieli możliwość przyjrzenia się procesowi działania całej oczyszczalni podczas wycieczki po zakładzie. Drugim punktem czwartkowych uroczystości było zorganizowane w Sali Widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego „Forum Dorzecza Sanu”. Jego tematyka związana była ściśle z wykorzystaniem możliwości wynikających z rzeki San w jej dopływach.

 

 

 


 

 

       Jednostką odpowiedzialną za realizację Kontraktu było PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu, a partnerami uczestniczącymi w realizacji była Unia Europejska – 50%, Gmina Miejska Przemyśl – 17%, PWiK Sp. z o.o. – 33%. Wspomniany Kontrakt, będący najważniejszą i jednocześnie najdroższą częścią całego projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni, został wykonany w ciągu 29 miesięcy tj. w okresie od 2 kwietnia 2004 r. do 31 sierpnia 2006 r. W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano istniejące obiekty przemyskiej oczyszczalni ścieków oraz wybudowano nowe, co pozwoliło na osiągnięcie efektu ekologicznego m.in. poprzez: zwiększenie przepustowości oczyszczalni i dostosowanie parametrów odprowadzanych ścieków oraz gospodarki odpadami do obowiązujących norm i przepisów prawnych zarówno krajowych, jak i Unii Europejskiej.

 Dzięki zrealizowaniu Kontraktu Nr 1 zostało osiągniętych wiele korzyści, z których najważniejsze to:  

 

      Koszt całkowity projektu podzielonego na 5 kontraktów (pozostałe są w trakcie realizacji) to 17,4 mln Euro. W kwocie: 8,7 mln Euro projekt został dofinansowany z Funduszu Spójności, 3 mln Euro z budżetu Miasta, pozostała część środków finansowych 5,7 mln Euro pochodziła z pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML