Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rusza budowa kanalizacji w dzielnicy Za Wiarem. PWiK podpisało umowę na wykonanie robót.

Brak opisu obrazka

 

Dnia 14.11.2017 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych dla kontraktu nr 3 pn.: „Budowa kanalizacji w dzielnicy Za Wiarem (ul. Okrężna, ul. Niecała, ul. Droga Hurecka, ul. Północna) w Przemyślu”. Jest to kolejna umowa w ramach projektu pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Brak opisu obrazka

 

Wartość kontraktu wg podpisanej umowy wynosi: 1 264 068,84 zł brutto. W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2,4 km. Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum firm: Lider – P.P.B „BUDAMEX” Damian Sereda, 37-204 Tryńcza, Głogowiec 119 z siedzibą w Przeworsku, ul. Dynowska 20A, Partner – HYDROTECH Piotr Sereda, 37-200 Przeworsk, ul. Dynowska 20A.

W związku z finansowaniem projektu ze środków Unii Europejskiej wyłącznie na obszarze aglomeracji Przemyśl, zakres kontraktu z Wykonawcą obejmuje budowę kanalizacji w ulicach Okrężnej, Niecałej, Północnej oraz Drodze Hureckiej do wysokości budynku nr 8. (Mapa przedstawiająca zakres inwestycji).

Pozostały zakres kanalizacji o długości ok. 0,7 km, poza aglomeracją (tj. ul. Droga Hurecka od budynku nr 8 oraz ul. Wschodnia) zostanie zrealizowany równolegle ze środków PWiK sp. z o.o. w Przemyślu. Planowany termin zakończenia wszystkich robót przewidziany jest na maj 2019 r.

 

Brak opisu obrazka

 

Kontynuacja budowy kanalizacji w dzielnicy Za Wiarem pozwoli na podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz przyczyni się do ochrony środowiska, w którym żyjemy.

 

Brak opisu obrazka

 

fot. PWiK Sp. z o.o.

Wersja XML