Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BIOGRAFIA P. BYSTRZYCKIEGO DLA PRZEMYSKIEJ MŁODZIEŻY

      2 marca br. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyła się uroczystość przekazania książek autorstwa Eugenii R. Dabertowej „Taśma życia Przemysława Bystrzyckiego” dla przemyskiej i poznańskiej młodzieży. Biografia Obywatela Honorowego Przemyśla i Poznania została wydana staraniem Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.

 Na zaproszenie Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla w uroczystości brał udział Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Piotr Idzikowski.

 

 

100 egzemplarzy „Taśmy życia Przemysława Bystrzyckiego” trafi do bibliotek szkolnych w przemyskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Dodatkowo wdowa po zasłużonym Przemyślaninie i Poznaniaku Janina Bystrzycka przekazała na ręce P. Idzikowskiego egzemplarze książek autorstwa swojego męża: „Nad Sanem, nad zielonookim… ” i „Jabłko Sodomy” poświęcone w większości latom młodości spędzonym w naszym mieście.

 

 

Witold Wołczyk
Kancelaria
Prezydenta Miasta

Wersja XML