Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

     W dniu 11 stycznia o godzinie 13.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przemyślu odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jubilatów i przybyłych na uroczystość przywitał i życzenia złożył Pan Andrzej Krzysztoforski Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

     W imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla życzenia oraz gratulacje złożyła Pani Henryka Kaszycka-Paniw Sekretarz Miasta. W imieniu Rady Miejskiej w Przemyślu głos zabrał Pan Wiesław Morawski Radny Rady Miejskiej.
     Po wystąpieniach Jubilaci zostali uhonorowani medalami, oraz legitymacjami okolicznościowymi. Życzymy wielu okrągłych rocznic, zdrowia i wszelkiej pomyślności parom małżeńskim:


1. Wróbel Jerzy i Lidia
2. Gazdowicz Bogusław i Maria
3. Michalik Antoni i Alicja

 


Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML