Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaakceptowane i odrzucone projekty Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ogłaszamy wykaz projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2018 rok wraz z rozstrzygnięciem. Poniżej znajdą Państwo pozytywnie zweryfikowane i odrzucone (wraz z przyczynami odrzucenia i innymi uwagami) pomysły, które - przypomnijmy - już drugi rok zgłaszają zarządy przemyskich osiedli. Swoje propozycje złożyło 20 z 21 zarządów, nie wpłynął wniosek Zarządu Osiedla "Kruhel Wielki", Prezydent rozważa jednak przeznaczenie wskazanej w Regulaminie kwoty na jedną z inwestycji na terenie tego osiedla.

Złożone projekty były weryfikowane pod względem zgodności z dokumentami planistycznymi Miasta, możliwości realizacji, szacunkowego kosztu oraz możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta ewentualnych kosztów eksploatacji. Taka ocena została dokonana przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta składającą się z przedstawicieli: Kancelarii Prezydenta Miasta, Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, Wydziału Architektury i Ochrony Środowiska, Biura Rozwoju Miasta, Wydziału Mienia Komunalnego, Zarządu Dróg Miejskich oraz Biura Budżetu i Analiz. Zgodnie ze wspomnianym Regulaminem pula środków dla danego osiedla zależna była od liczby jego mieszkańców, w tym roku - w stosunku do roku ubiegłego zwiększona została pula dla najmniejszych pod względem liczby mieszkańców osiedli: z 20 tys. do 25 tys. zł.

PDFBudżet Obywatelski Miasta Przemyśla na 2018 rok - rozstrzygnięcie.pdf

Wersja XML