Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV OGÓLNOPOLSKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH

    W dniach 23 i 24 września 2005 r. odbyło się w Warszawie w Uniwersytecie Warszawskim IV Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych pod hasłem „Rzeczpospolita Obywatelska”.

    Odbywające się co trzy lata Ogólnopolskie Fora Inicjatyw Pozarządowych są okazją do spotkania i wymiany doświadczeń przedstawicieli sektora pozarządowego.
W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad tysiąc osób, przedstawicieli różnych organizacji.
   W piątkowej sesji otwierającej  z ramienia Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy uczestniczyli Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Danuta Wiech oraz Robert Gawlik pracownik Wydziału, odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Przemyśla.  
    Idea Rzeczpospolitej Obywatelskiej oraz wizja społeczeństwa obywatelskiego – to zagadnienia nad którymi dyskutowano w czasie sesji otwierającej. Wśród panelistów znaleźli się prof. Marek Safjan, Henryk Wujec, Ojciec Maciej Zięba OP, Jakub Wygnański, Stefan Bratkowski, Piotr Frączak, prof. Anna Giza, prof. Jerzy Hausner, Zbigniew Nosowski, prof. Andrzej Zoll.
   
Paneliści akcentowali potrzebę kształtowania postaw obywatelskich już od najwcześniejszych lat życia, wskazując na szczególną rolę i miejsce w tym procesie rodziny, szkoły i Kościoła. Żyjmy twórczo, radośnie i ideowo; szukajmy siły do zmian w sobie; naszą bazą dla Rzeczpospolitej Obywatelskiej jest samorząd terytorialny, w którym nie ma podziału na my i oni, jesteśmy tylko MY – oto najkrótsze podsumowanie, a zarazem bardziej optymistyczna wersji dyskusji.

Danuta Wiech
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Wersja XML