Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kresowianie pamiętają o swojej Małej Ojczyźnie

Kresowianie pamiętają o swojej Małej Ojczyźnie

 

Kolejny rok członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich w Przemyślu kwestują na przemyskich nekropoliach, na rzecz przeprowadzenia prac remontowo-konserwatorskich na cmentarzu rzymskokatolickim w Mościskach. Dla Kresowian zamieszkałych w Przemyślu jest to ważne przedsięwzięcie przywołujące pamięć o rodzinnych stronach i o rodakach, którzy pozostali za wschodnią granicą. Wyzwala też wielką troskę i moralną powinność dbania o polskie dziedzictwo kulturowe. W bieżącym roku zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na renowację Kaplicy Szalbotów wybudowanej w roku 1896 przez architekta Onderkę.
 

Kwesta-zdjęcie.jpeg

 

Już w roku 2000 Stowarzyszenie rozpoczęło działania na rzecz Starego Cmentarza,  kiedy to przygotowało i wdrożyło program ratowania polskich zabytków sakralnych na Ziemi Mościskiej. Wykonywano prace porządkowe, pielęgnacyjne przy drzewostanie, ogrodzeniu terenu i remoncie głównej kaplicy.  

            W dalszej kolejności remontowano mogiły zbiorowe żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny w latach 1918  i 1939.  Wyremontowana została kaplica hrabiny Heleny Chołoniewskiej, w której pochowano tragicznie zmarłą rodzinę Bosaków. Środki na powyższe prace pochodziły głównie ze zbiórek publicznych organizowanych od roku 2012  na przemyskich nekropoliach. 

W roku 2016, w którym Stowarzyszenie Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich w Przemyślu obchodziło jubileusz 25-lecia swojej działalności, odrestaurowano dwa kolejne, ważne dla kultury polskiej nagrobki, tj. nagrobek rodziny gen. Antoniego Jeziorańskiego oraz Starosty Powiatu Wilhelma Friedberga. Prace zostały wykonane profesjonalnie przez polskiego konserwatora zabytków. Budżet remontowy stanowiły środki z kwesty oraz duże dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Rzeczypospolitej Polskiej.

Znaczny wkład w realizację zadania przywracania do stanu pierwotnego piękna nagrobków wniosło Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z Mościsk, jako współorganizator tego przedsięwzięcia. Poniższe zdjęcia ilustrują efekty prac konserwatorskich.


Przed1.jpeg

Po1.jpeg

 

Odrestaurowany nagrobek starosty Powiatu Mościskiego Wilhelma Friedberga

 

 

Przed2.jpeg

Po2.jpeg

 

Odrestaurowany nagrobek rodziny
generała Powstania Styczniowego Antoniego Jeziorańskiego

 

 Z możliwości dbania o historię kresową i utrwalanie polskiego dziedzictwa kulturowego członkowie Stowarzyszenia czerpią wielką satysfakcję i zadowolenie. Ranga wykonywanych prac rośnie szczególnie teraz, kiedy wiadomo, że na cmentarzu ma powstać  kwatera żołnierzy polskich poległych w obronie ziemi lwowskiej we wrześniu roku1939. Z dumą przyjęliśmy wypowiedź  wicekonsula RP we Lwowie Mariana Orlikowskiego podczas spotkania opłatkowego w styczniu br., gdy podkreślił, że na decyzję o wyborze miejsca usytuowania  kwatery wojskowej na cmentarzu w Mościskach, wpłynęła wysoka ocena zaangażowania i efekty podejmowanych prac przez Stowarzyszenia Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich w Przemyślu.

 

Kwesta-zdjęcie2.jpeg

 

Powodem do satysfakcji są również opinie o pozytywnych zmianach na Starym Cmentarzu w Mościskach wyrażane podczas kwest na przemyskich nekropoliach.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia, jego członków i przyjaciół pragnę gorąco podziękować wszystkim ofiarodawcom i sponsorom za wsparcie finansowe i życzliwe słowa, które motywują nas do dalszych działań.

Marcela Tukałło
Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich w Przemyślu.

Wersja XML