Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III ARCHIDIECEZJALNY KONGRES EUCHARYSTYCZNY w PRZEMYŚLU

    W dniach 9-10 września w Przemyślu odbędzie się III Archidiecezjalny Kongres Eucharystyczny pod hasłem: „Eucharystia źródłem naszej nadziei”.

    Główne uroczystości Kongresowe rozpoczną się w sobotę o godzinie 11.00, kiedy to zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta z udziałem Księży Biskupów Metropolii Przemyskiej na Rynku Starego Miasta. Po Mszy procesyjnie Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Archikatedry.
    Pierwszy Kongres Eucharystyczny miał miejsce za bpa Franciszka Bardy w 1936 roku na przemyskich błoniach nad Sanem. Drugi Kongres zorganizował ks. abp Ignacy Tokarczuk w 1988 roku na stadionie Polna w Przemyślu.
Obecny trzeci z kolei będzie  się w ramach Roku Eucharystii.


Program Kongresu:

Piątek 9 września 2005 r.

• Rozpoczęcie Mszą Świętą w Archikatedrze o godzinie 18.00.
• Całonocne czuwanie wiernych Przemyśla

Sobota 10 września 2005 r.
Centralny Dzień Kongresu Eucharystycznego.

• Zawiązanie Wspólnoty
• Konferencja o Eucharystii – ks. dr Marian Rojek
• Modlitwa i przygotowanie Liturgii
• Główna Msza Święta na Rynku
• Wystawienie Najświętszego Sakramentu
• Akt uwielbienia i oddania Archidiecezji Procesja Eucharystyczna do Archikatedry.

W imieniu Organizatorów III Kongresu Eucharystycznego zapraszamy wiernych do wspólnej modlitwy.

 

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta


 

Wersja XML