Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmarł ks. prał. Marian Wolicki, profesor przemyskiego Seminarium Duchownego

Z ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu 22 października 2017 r. zmarł śp. ks. prał. prof. dr hab. Marian WOLICKI - wspaniały człowiek, mądry profesor, życzliwy wychowawca, przyjaciel młodych...

 

prof._marian_wolicki.jpegfot. www.kul.pl

 

Ks. Prałat Marian Wolicki urodził się 19 grudnia 1941 r. w Nisku. W latach 1963-1969 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, święcenia kapłańskie przyjął w 24 czerwca 1969 r. przez posługę ówczesnego Biskupa Przemyskiego Ignacego Tokarczuka. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Przybyszówka, a następnie na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1971-1975). Po powrocie do diecezji pełnił funkcję wikariusza w parafii Łańcut Fara (1975-1976). Studia na KUL uwieńczył doktoratem na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL (1980). Habilitował się na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (1994), tytuł profesora na PWT uzyskał we Wrocławiu w roku 2002. Prezydent RP nadał mu tytuł „profesora belwederskiego”. Ponadto pełnił funkcje dziekana Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, kierownika Katedry Psychopedagogiki i Pedagogiki Rodziny w Instytucie Pedagogiki na WZNoS KUL w Stalowej Woli, kierownika Katedry Psychologii we Wrocławiu. Był również wykładowcą psychologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.

W latach 1998- 2012 został mianowany prepozytem Brzozowskiej Kapituły Kolegiackiej, a w latach 2012-2017 był Gremialnym Kanonikiem Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej. Z racji na osiągnięty wiek został przeniesiony do grona Kanoników Emerytów tejże Kapituły. (źródło: Archidiecezja Przemyska)

 

Plan uroczystości pogrzebowych:

 

 

 

zdjęcie tytułowe: www.pixabay.pl

Wersja XML