Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Afrykańscy nauczyciele z wizytą w SOSW nr 2 Przemyślu

19 października br. w sali obrad przemyskiego magistratu odbyło się niezwykłe spotkanie. Dariusz Łapa – Sekretarz Miasta Przemyśla wraz z Elżbietą Tarnawską – Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Renatą Kochanowicz pracownikiem tegoż wydziału mieli okazję porozmawiać z nauczycielami szkoły dla dzieci głuchych i niepełnosprawnych intelektualnie mieszczącej się w Republice Południowej Afryki.

 

Brak opisu obrazka

 

Południowoafrykańscy nauczyciele przybyli do Przemyśla na zaproszenie Zbigniewa Beresteckiego, dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. dra Janusza Korczaka (dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących).

Ze względu na łączący szkoły charakter działalności, skupiony na edukacji dzieci i młodzieży niesłyszącej oraz słabosłyszącej, nauczyciele obu placówek postanowili wymienić się doświadczeniami związanymi z nauczaniem osób niepełnosprawnych. Ponadto ważną częścią projektu jest również możliwość rozwijania nowych dziedzin współpracy między nauczycielami w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży specjalnej troski, warsztaty dla nauczycieli i terapeutów zgodnie z ich specjalizacją i doświadczeniem i w końcu możliwość poznania kultury odwiedzanego kraju.  

 

Zbigniew Berestecki, dyrektor SOSW nr 2 w PrzemyśluNasz projekt opiera się nie tylko na wymianie krajoznawczej czy towarzyskiej. To przede wszystkim wymiana edukacyjna. Można by zapytać – co my możemy znaleźć w Republice Południowej Afryki? Jakie wzory edukacyjne? – wbrew pozorom, RPA ma bardzo dobrze postawioną edukację dla dzieci niesłyszących czy niepełnosprawnych intelektualnie. I nasi nauczyciele, którzy tam byli zobaczyli zupełnie inne, nowe podejście do znanych nam metod.

Naszym marzeniem jest, żeby afrykańskie dzieci ze szkoły dla niesłyszących przyjechały do nas, a nasze dzieci pojechały do Republiki Południowej Afryki, tj. do Durbanu w Port Shepstone. Aby jednak mogło dojść do takiej wymiany podjęliśmy starania mające na celu zebranie środków niezbędnych do pokrycia kosztów przelotu.

 

Pedagodzy z Afryki w ciągu kolejnych pięciu dni oprócz udziału w różnego rodzaju warsztatach i spotkaniach z wychowankami i pracownikami SOSW nr 2, będą również odkrywać uroki naszego miasta. Ponadto mają w planie wizytę w Krakowie, Łańcucie i Tczewie.

 

 

 

 

 

Agata Czereba

Wersja XML