Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I Światowy Kongres Polaków

Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków zaprasza na I Światowy Kongres Polaków pod hasłem STRATEGIA DLA POLSKI  PONAD PODZIAŁAMI, który odbędzie się 3 listopada 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Program Kongresu dostępny jest na stronie http://swiatowykongrespolakow.pl

 

Światowy Kongres Polaków jest organizacją, która powstała w 2017 roku.

Celem Stowarzyszenia jest utrzymanie łączności i współpracy Polaków w kraju i za granicą, podtrzymywanie tradycji narodowej, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, działalność na rzecz rozwoju nauki i edukacji, kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji, działalność na rzecz umacniania państwa prawa, ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, działalność charytatywna.

 

Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML