Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rzeki karpackie – czysta Natura 2000

19 października w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbędzie się szkolenie dla uczniów przemyskich szkół w ramach projektu „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000”. Projekt ten jest realizowany przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z siedzibą w Krakowie, a został objęty wsparciem merytorycznym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie i Rzeszowie.

 

Brak opisu obrazka

 

Projekt „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000” odpowiada na potrzebę edukacji społeczności lokalnych w zakresie poboru żwiru, rozjeżdżania koryt rzecznych, nielegalnych zrzutów ścieków, zaśmiecania oraz reagowania na takie sytuacje. Tematyka projektu obejmuje wpływ tych działań na przyrodę, zagrożenia wynikające z nich na człowieka oraz korzyści związane z ochroną ekosystemów rzecznych (w tym łagodzenie ryzyka powodzi i suszy), podstawy funkcjonowania  rzek górskich, chronione siedliska i gatunki. Do projektu wybrano 7 rzek objętych siecią Natura 2000 -  od Dolnej Soły przez Białą Tarnowską, po rzekę San. Szkoleniom, warsztatom i spotkaniom w obszarach towarzyszyć będzie kampania internetowo-radiowa, pozwalająca dotrzeć do społeczności Karpat.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML