Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończono modernizację Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Wojewódzkim Szpitalu im. św. Ojca Pio w Przemyślu

W ubiegły piątek (6 października br.), po sześciu miesiącach intensywnych prac, otwarte zostały Oddziały: Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej oraz Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu.

 

fot_G_Karnas_14006.jpeg

 

Jesteśmy świadkami wzrostu standardów jak również poprawy warunków socjalno-bytowych dla naszych pacjentek. Bardziej zadowolone pacjentki, to bardziej zadowolony personel, to łatwiejsza praca, lepsza komunikacja. Poprzednio były to dwie duże sale, na których znajdowało się kilka łóżek porodowych, po remoncie mamy cztery sale porodowe jednołóżkowe. W związku z tym każda pacjentka posiada swój pokój porodowy. – powiedział podczas otwarcia ordynator dr n. med. Grzegorz Raba.

 

fot_G_Karnas_13975.jpeg

 

W uroczystym otwarciu, obok pacjentek oddziału, położnych i lekarzy udział wzięli m.in.: Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma i Radny Rady Miasta Maciej Kamiński. Jednak tym razem zaszczyt symbolicznego przecięcia wstęgi przypadł młodym mamom, które dzień wcześniej, na nowo wyremontowanym oddziale urodziły synów.

 

fot_G_Karnas_13994.jpeg

fot_G_Karnas_13988.jpeg

 

Całkowity koszt remontu oddziału to kwota około 1 miliona złotych, który został sfinansowany ze  środków własnych szpitala. Prace remontowe trwały ponad 6 miesięcy, a w tym czasie zostały wykonane m.in: generalna modernizacja sali porodowej polegająca na  przebudowie, nowy podział sal, montaż nowoczesnej lampy operacyjnej na sali porodów rodzinnych (przeniesionej z bloku operacyjnego z ul. Słowackiego), wykonanie nowoczesnego systemu klimatyzacji bloku porodowego, przebudowa i modernizacja sal łóżkowych, modernizacja części sanitariatów oraz dostosowanie ich do obecnych wymogów, remont:  sali przedporodowej, sal chorych,  gabinetów personelu, pokojów zabiegowych i badań, sekretariatu i pomieszczeń socjalnych, gabinet żywienia noworodków oraz korytarzy na oddziale, modernizacja wewnętrznych instalacji elektrycznych (oświetlenia, gniazd wtykowych), teletechnicznych, teleinformatycznych oraz montaż nowej stolarki/ślusarki wewnętrznej i wykonanie prac malarskich pomieszczeń. (www.wszp.pl)

 

fot_G_Karnas_13985.jpeg

 

Głównym celem inwestycji było zwiększenie efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów infrastruktury budowlanej oraz poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Przemyślu i okolicach.

 

fot_G_Karnas_14004.jpeg

fot_G_Karnas_13998.jpeg

 

To pierwszy taki remont ww. oddziałów od początku istnienia szpitala.

 

fot_G_Karnas_14007.jpeg

fot_G_Karnas_14011.jpeg

 

fot. Grzegorz Karnas

tekst: Agata Czereba

Wersja XML