Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PARP ogłosiła kolejne dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Brak opisu obrazka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła 2 sierpnia 2017 kolejne dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeden z nich przeznaczony jest dla firm realizujących projekty w średnich miastach. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek na ten sam projekt w konkursach równoległych. PARP oferuje do 20 mln zł dofinansowania na projekt.

Wnioski należy składać od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. Konkurs podzielony jest na etapy, które kończą się odpowiednio 30 września, 31 października, 31 grudnia br. oraz 28 lutego 2018 r.

W kryteriach oceny projektów w tym działaniu wprowadzono zmiany, które powinny ułatwić aplikowanie, szczególnie mikro i małym przedsiębiorcom, dla których:

Ponadto dla wszystkich aplikujących:

Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Instrument wpisuje się w cel główny POIR i realizuje jego hasło przewodnie: „od pomysłu do rynku".

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Kwota dofinansowania: Część badawcza maksymalnie – 450 tys. zł, Część doradcza maksymalnie – 500 tys. zł, Część badawcza, doradcza i inwestycyjna dofinansowanie maksymalnie – 20 mln zł. Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln EUR. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln zł dla firm średnich i 5 mln dla mikro i małych firm. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln zł.
Poziom dofinansowania: Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy, Część doradcza – maksymalnie 50%, Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

 

Brak opisu obrazka

 

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 3.2.1 (Badania na rynek)

Data ogłoszenia

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

 

8 lutego 2017 r.*

13 marca 2017 r.

26 kwietnia 2017 r.

 

8 lutego 2017 r.**

13 marca 2017 r.

26 kwietnia 2017 r.

 

2 sierpnia 2017 r.***

5 września 2017 r.

28 lutego 2018 r.

 

2 sierpnia 2017 r.****

5 września 2017 r.

28 lutego 2018 r.

 

* Konkurs ogólny

** Konkurs skierowany do branży dedykowanej elektromobilności

*** Konkurs podzielony na etapy

**** Konkurs podzielony na etapy, dedykowany średnim miastom

 

 

 

Wersja XML