Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT

   W związku z doniesieniami prasowymi nt. naruszenia dyscypliny pracowniczej przez Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM w Przemyślu w dniu 18 marca br., tj. w piątek, wyjaśniamy: osoba ta nie spożywała alkoholu na terenie budynku Urzędu Miejskiego, pojawiła się w pracy już w stanie po spożyciu alkoholu. Po stwierdzeniu tego faktu przez pracodawcę dokonano badania na zawartość alkoholu we krwi u tej osoby. Wynik badania okazał się pozytywny.  Ponieważ prawo nie przewiduje rozpatrywania spraw pracowniczych w trakcie dni wolnych od pracy (sobota i niedziela), a 21 marca Prezydent Miasta przebywał na posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego w Warszawie, czynności wyjaśniające podjęte zostały przez pracodawcę w dniu 22 marca. W kontekście tych faktów zarzut, że Prezydent Miasta zwleka z podjęciem decyzji w tej sprawie jest absurdalny.
  Z dniem 23 marca Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego przestał być pracownikiem Urzędu Miejskiego w Przemyślu.


WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA 
Wersja XML