Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PODSUMOWANIE TARGÓW W GRAZU PRZEZ POIT

  Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Wiedniu podsumował odbywające się w dniach 25-27 luty br. w Grazu targi „Ferien Messe” oraz współpracę z reprezentantami Miasta Przemyśla. Targi i nasz udział w nich zostały ocenione bardzo wysoko .

   Na tegorocznych targach „Ferien Messe” swoje oferty prezentowało ponad 250 wystawców, których stoiska odwiedziło ponad 15 tys. osób. Na stoisku narodowym przygotowanym przez POIT Wiedeń obok Przemyśla swoje miasta prezentowali także przedstawiciele Częstochowy, Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego. Tak przygotowane stanowisko było w ocenie Dyrektora POIT dużym wsparciem działań Konsula Honorowego w Grazu dr Gerolda Ortnera, a jednocześnie przybliżało atrakcje turystyczne z tych regionów Polski, które już od dłuższego czasu mają dobre kontakty gospodarcze ze Styrią.
   Dyrektor POIT podkreślił również, że dużą atrakcją targów byli reprezentanci Muzeum Twierdzy Przemyśl, którzy w strojach z czasów CK Monarchii wzbudzali żywe zainteresowanie publiczności. Wiele sentymentu i wspomnień związanych z naszą wspólną historią towarzyszyło także rozmowom z oficjalnymi gośćmi, którzy odwiedzili nasze stanowisko narodowe w trakcie ceremonii oficjalnego otwarcia targów: wśród gości znaleźli się m.in. reprezentanci Rządu I Parlamentu Styrii na czele z wieloletnim marszałkiem Franzem Wegartem.
   Wysoko zostały ocenione nasze materiały promocyjne i przygotowanie do udziału w targach. Dyrektor POIT podkreślał również fakt, że działania polskiego ośrodka w Wiedniu mające na celu promocję Polski, Przemyśl konsekwentnie wspiera od początku jego istnienia.

WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Wersja XML