Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Likwidacja Stowarzyszenia Miłośników Siatkówki w Przemyślu

Ogłoszenie

o likwidacji Stowarzyszenia Miłośników Siatkówki w Przemyślu

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Miłośników Siatkówki w Przemyślu z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zakończenia działalności Stowarzyszenia, wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Miłośników Siatkówki w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu przy ul. Piasta Kołodzieja 38. Likwidatorami Stowarzyszenia zostali: Piotr Fil, Bernard Rykowski i Iwona Witko.

Likwidatorzy wzywają do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia na następujący adres do korespondencji: ul. Piasta Kołodzieja 38, 37-700 Przemyśl.

Likwidatorzy:

1. Piotr Fil
2. Bernard Rykowski
3. Iwona Witko

 

PDFOgłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia Miłośników Siatkówki.pdf (214,29KB)
 

 

 

Wersja XML