Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór do programu usuwania azbestu

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza nabór chętnych do wzięcia udziału w roku 2018 w realizacji  „Programu usuwania azbestu z terenu gminy miejskiej Przemyśl na lata 2013 – 2032”.

W przypadku pozyskania funduszy w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”, część II pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” dofinansowanie programu wynosić będzie 85% kosztów kwalifikowanych.

Wypełnione oświadczenia  należy składać w terminie do 31.12.2017 r.  w Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Miasta Przemyśla, Rynek 1,  od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 oraz  we wtorki  w godz. od 7:30 do 16:00.

Formularze oświadczeń dostępne są także w Kancelarii Ogólnej przy ul. Rynek 1 oraz w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska przy ul. Matejki 1.

Szczegółowe informacje dostępne są  pod nr tel. 16 675 20 58.

PDFOświadczenie - Program usuwania azbestu.pdf

Wersja XML