Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

30 sierpnia br., w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, odbyła się uroczysta narada związana z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018, w której udział wzięli przedstawiciele władz miasta, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej, radni, dyrektorzy jednostek oświatowych oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Pan Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla wręczył akty powierzenia funkcji  14 dyrektorom jednostek oświatowych, którzy rozpoczynają kadencję z dniem 1 września br., a także podziękowania dla 4 dyrektorów, którzy kończą w tym roku szkolnym pełnienie swoich  funkcji. Wręczone zostały również  4 nominacje na stanowiska doradców metodycznych. Ważnym punktem narady było uroczyste wręczenie aktów mianowania i złożenie ślubowania przez 11 nauczycieli, którzy w sierpniu br. zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Prezydent Miasta Przemyśla, w swoim wystąpieniu, podsumował organizację obecnego roku szkolnego, podkreślając osiągnięcia przemyskich szkół. Przedstawił również istotne informacje dot. roku szkolnego 2017/2018. Na ręce dyrektorów jednostek oświatowych złożył życzenia spokojnej pracy oraz wielu sukcesów w przyszłym roku szkolnym dla wszystkim pracowników przemyskiej oświaty.

 

 

 

 

fot. Agata Czereba

Wersja XML