Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cyfrowe okno na świat – szkolenia ICT z certyfikatem dla osób dorosłych

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych, które organizowane będą od września 2017 do czerwca 2018 roku na terenie woj. podkarpackiego.

Szkolenia te skierowane są do osób, które chcą nauczyć się korzystania z komputera w życiu codziennym i zawodowym. W trakcie zajęć uczestnicy projektu zapoznają się z zasadami pisania tekstów, dokonywania obliczeń, poszukiwania informacji w Internecie, wypełniania formularzy elektronicznych, obsługiwania poczty elektronicznej i bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

Brak opisu obrazka

 

 

Cyfrowe okno na świat – szkolenia ICT z certyfikatem dla osób dorosłych

Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia cyfrowego przez nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kluczowych kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych o 1 pełen poziom przez min.70% z 540 os. w wieku 25 lat i więcej (324K), w tym osób o niskich kwalifikacjach i 50+, z woj. podkarpackiego, które wezmą udział w cyklu szkoleń z obszaru ICT zakończonych procesem formalnej walidacji i certyfikacji o standardzie zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP w terminie 01.06.2017 - 30.06.2018 r.

 

Uczestnicy projektu wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu ICT (z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych).

 

Warunki uczestnictwa/Grupa docelowa:

 

W projekcie weźmie udział 540 osób (324 kobiet i 216 mężczyzn), które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu przepisów  Kodeksu Cywilnego).

 

W szczególności do udziału w projekcie są zaproszone:

 

 

Organizacja szkoleń:

 

 

Organizator zapewnia:

 

 

Przebieg rekrutacji i warunki udziału w szkoleniu:

 

 1. Rekrutacja trwa w terminie 01.06.2017 – 31.12.2017 r.  lub do wyczerpania miejsc. 
 2. Osoby zainteresowane składają formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami oraz wypełniają test diagnostyczny, pozwalający na określenie poziomu umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 3. Zespół projektu weryfikuje dokumenty (poprawność, kompletność, zgodność cech kandydata z przyjętymi w projekcie założeniami).
 4. Po pozytywnej weryfikacji kandydatur Organizator tworzy grupy szkoleniowe i uczestnicy projektu rozpoczynają udział w szkoleniu.
 5. Uczestnik podpisuje umowę uczestnictwa, określającą warunki udziału, prawa i obowiązki obu stron.
 6. Wymagana frekwencja – 80% na szkoleniu i 100 % na egzaminach.
 7. W przypadku otrzymania większej liczby kandydatur niż miejsc, Organizator tworzy listę rezerwową kandydatów.

 

 

 

Zapytania i zgłoszenia można kierować za pomocą:

e-mail: cyfroweokno@projektyefs.pl lub pod numerem telefonu 604 580 165.

 

 

Biuro projektu: ul. Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów.

 

Projekt „Cyfrowe okno na świat - szkolenia ICT z certyfikatem dla osób dorosłych” jest realizowany w partnerstwie przez firmę Agnieszka Skrzypczyk Leos-Database Marketing, ul. Szańcowa 17, 01-458 Warszawa oraz Stowarzyszenie Włókienników Polskich, pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź.

 

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML