Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmarł Bronisław Leonard Klepacki

Brak opisu obrazka

 

 

Z głębokim bólem i żalem Przemyska Rada Seniorów przyjęła wiadomość o niespodziewanej śmierci naszego kolegi

Bronisława Leonarda Klepackiego

Był radnym Przemyskiej Rady Seniorów przez okres 3 lat.
Dał się poznać jako ceniony i oddany społecznik.
Wspaniały kolega, spokojny, uśmiechnięty, pogodny, życzliwy i lojalny.
Zawsze można było na niego liczyć.

Tacy ludzie są wyjątkowi i takim był kolega Bronisław. Tym bardziej boleśniej odczuwamy tę stratę.
Zostawił ślad w naszych sercach.

Odszedł od nas za wcześnie!
Pokój Jego duszy!


Rodzinie przekazujemy wyrazy szczerego współczucia i żalu.Koleżanki i koledzy z Przemyskiej Rady Seniorów
12 sierpnia 2017 r.

Wersja XML