Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przypominamy o kolejnej edycji stypendium twórczego

Jak co roku, do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium twórczego. Mogą się o nie ubiegać osoby zajmujące się twórczością artystyczną na terenie miasta Przemyśla. Stypendium może być przyznane w dziedzinie literatury, sztuk plastycznych, muzyki i tańca oraz filmu i fotografii. Szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium określa regulamin, który jest dostępny poniżej.

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

 

 

Wersja XML