Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skazani odbywający karę w ZK w Medyce pracują na rzecz miasta

W okresie od marca do maja br. dwudziestu skazanych z Zakładu Karnego w Medyce wykonywało nieodpłatne prace w wielu placówkach mieszczących się na terenie miasta Przemyśla, wśród których znalazły się m.in.:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2, Szkoła Podstawowa nr 14, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom, Przedszkole nr 9, Przedszkole nr 14, I Liceum Ogólnokształcące, Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oraz Straż Miejska w Przemyślu.

W trakcie trzymiesięcznej pracy w ww. jednostkach organizacyjnych skazani wypracowali na rzecz społeczności przemyskiej ponad 2 tysiące roboczogodzin.

Poza wymienionymi instytucjami skazani odbywający aktualnie karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Medyce równie czynnie udzielają się w pracach na rzecz: MKS Polonia, strzelnicy LOK, PTTK i Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,  dbając o estetykę i wizerunek miasta oraz wnosząc wkład w utrzymanie obiektów, z których korzysta młodzież przemyskich szkół.

ZK Medyka.jpeg

 

fot. www.sw.gov.pl

 

Wersja XML