Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Międzynarodowa Konferencja w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska była gospodarzem jednodniowej konferencji pod tytułem: „Polska i Ukraina w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego” , odbywającej się w dniu 8 marca br. Przybyłych powitał Rektor PWSW prof. dr hab. Jan Draus.
     Została ona podzielona na trzy części tematyczne: pierwszy zatytułowany – „Polsko-Ukraińskie partnerstwo wobec wyzwań europejskich”. Tej części przewodniczyli: płk Zbigniew Piątek przedstawiciel Akademii Obrony Narodowej oraz Mikhailo Kirsenko przedstawiciel Uniwersytetu Narodowego Akademii Kijowsko-Mohylańskiej.

     Drugiej części konferencji przewodniczyli Henryk Bińkowski przedstawiciel Akademii Obrony Narodowej oraz Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. Tematem tej części było: „Sąsiedztwo Polski i Ukrainy”. 
    Ostatnia część konferencji dotyczyła – studenckiego punktu widzenia. Przewodniczyli jej Irena Kozimala, Magdalena Śliwka i Elżbieta Kołłątaj. W jej trakcie studenci poprzez przygotowane przez siebie referaty przedstawili swoje spostrzeżenia i uwagi związane z tematyką konferencji.
    W skład Honorowego Komitetu Organizacyjnego Konferencji wchodzą: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewoda Podkarpacki, Prezydent Miasta Przemyśla.Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML