Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Promocja książki prof. Jerzego Kowalczyka

2 marca 2007 roku o godz. 11.00 w sali archeologicznej Zamku Kazimierzowskiego odbyła się promocja książki prof. Jerzego Kowalczyka "Świątynie późnobarokowe na kresach". Publikacja jest syntezą dziejów późnobarokowej architektury sakralnej na ziemiach ruskich  Rzeczypospolitej.

     Ten okazały tom jest rezultatem żmudnej, kilkunastoletniej  pracy badawczej jednego z najwybitniejszych znawców polskiej sztuki nowożytnej - prof. dra hab. Jerzego Kowalczyka. Autor analizuje w nim  kierunki i tendencje artystyczne, które znalazły odbicie w architekturze kresowej, nie tylko odnosząc się do łacińskiego budownictwa kościelnego, ale także świątyń innych obrządków i wyznań. Bogata szata graficzna tego dzieła sprawi, że książka będzie niezbędnym kompendium wiedzy historyków sztuki, historyków Kościoła, miłośników kultury kresowej, a przy tym ozdobą  ich bibliotek. Przedstawiając to wydawnictwo profesor Jerzy Kowalczyk dziękował za pomoc w wydaniu tej pozycji doktorowi Januszowi Polaczkowi, który z ramienia PCKiN ZAMEK był współautorem. Książka wydana została przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK we współpracy z Instytutem Sztuki PAN w Warszawie, Warszawa-Przemyśl 2006.

    

 

 

      Prezentację publikacji połączono z otwarciem wystawy rysunków Profesora p.t. „Kreski pamięci”. Jest to zbiór rysunków wykonanych ołówkiem, piórkiem i pędzlem przedstawiających zabytki architektury będące przedmiotem badań autora. Dzięki umiejętności rysowania pozwoliły one w sposób bardziej wnikliwy badać i dokumentować materiały do późniejszych prac naukowych. O historii tych prac i okolicznościach w jakich powstawały bardzo obrazowo opowiadał sam autor.

     Kolejnym punktem tego interesującego przedpołudnia na Zamku było otwarcie wystawy fotografii Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości p.t. „Na szkle zapamiętane”. O pracach ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN opowiadał Piotr Jamski, doktorant prof. Jerzego Kowalczyka. Prezentowane dzieła to archiwalne fotografie wykonane ze szklanych negatywów przedstawiające zabytki architektury, panoramy miast, pejzaże oraz mieszkańców wsi i miasteczek przy codziennych pracach. Trzeba zdać sobie sprawę, że wielkoformatowe szklane klisze były drogie i ciężkie, stąd używano ich oszczędnie. Prace zachowane na tak kruchej materii jaką jest szkło to znaczący atut tej wystawy.Tomasz Beliński
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

 

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML