Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ankieta dotycząca udziału w V Przemyskim Pikniku Organizacji Pozarządowych

Prezydent Miasta Przemyśla, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK wraz z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego zapraszają do udziału w V Przemyskim Pikniku Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2017 r. w ramach obchodów Dni Patrona Miasta Przemyśla - Świętego Wincentego.

Podobnie jak w latach ubiegłych celem Pikniku jest zaprezentowanie mieszkańcom miasta działalności organizacji pozarządowych, jak również zacieśnienie współpracy między samymi organizacjami.

Zainteresowane organizacje proszone są o wypełnienie załączonej ankiety i odesłanie w terminie do dnia 10 lipca 2017 r.


Wszelkich informacji udziela Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Robert Gawlik, Rynek 26, tel. 16 670 40 88, e-mail: pelnomocnik.ngo@um.przemysl.pl

 

DOCAnkieta V Piknik.doc
 

 

Wersja XML