Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jan Jawornicki otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemysla

W uznaniu zasług dla człowieka o bogatym życiorysie, nauczyciela, harcerza, społecznika, artysty metaloplastyka, przyjaciela Miasta i regionu, członka honorowego wielu klubów, związków i towarzystw, wielokrotnie odznaczanego i wyróżnianego za swoją działalność - Rada Miejska w Przemyślu na sesji w dniu 19 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr 88/2017 nadała Panu Janowi Jawornickiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla

Wersja XML