Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

     W dniu 4 października br. na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbył się „VIII Przegląd twórczości artystycznej mieszkańców domów pomocy społecznej województwa podkarpackiego”. Zakończonemu przeglądowi patronowali Wojewoda Podkarpacki i Prezydent Miasta Przemyśla.


 


    Uczestnikami przeglądu byli reprezentanci Domów Pomocy Społecznej z 19 powiatów województwa podkarpackiego. W uroczystości udział wzięli Dariusz Iwaneczko Wicewojewoda Podkarpacki, Mirosław Przewoźnik Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla wraz Zastępcą Wiesławem Jurkiewiczem. Zaproszeni zostali również reprezentanci Domów Pomocy Społecznej z zagranicy, m.in. z Węgier.
     Po oficjalnych wystąpieniach zaproszonych gości nadszedł czas na prezentację twórczości artystycznej przygotowanej przez podopiecznych domów pomocy społecznej. Na twarzach publiczności nie zabrakło uśmiechu, a chwilami łez wzruszenia.


Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML