Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Głośne próby syren alarmowych - informacja dla mieszkańców miasta

Informujemy, że w dniu 23 maja br. przeprowadzone zostaną głośne próby syren alarmowych, podczas prowadzonego w tym dniu miejskiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, w ramach ćwiczenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego.

W czasie treningu zostanie wyemitowany o godz. 13:00 sygnał o „ogłoszeniu alarmu”,

a następnie o godz. 13:15 sygnał o „odwołaniu alarmu”.

 

 

Wersja XML