Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ruszyła rekrutacja dla pracodawców do II edycji projektu "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie"

W dniu 15.05.2017 r. rozpoczęła się rekrutacja dla pracodawców do II edycji projektu pt. "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie".

Pracodawcą przyjmującym na staż uczestnika projektu może być przedsiębiorca, który spełnia łącznie wszystkie następujące kryteria:

- ma siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa podkarpackiego, - nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości,

- nie zalega z opłatami z tytułu zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS,

- zobowiąże się do zatrudnienia uczestnika projektu, po zakończeniu przez niego stażu, na okres co najmniej 3 miesięcy, na podstawie umowy o pracę, przynajmniej na ½ etatu.

Rekrutacja potrwa do dnia 15.06.2017 r.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza do składania Wniosków o przyjęcie na staż.

Wersja XML