Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na spotkanie informacyjne nt. Funduszy Europejskich na założenie działalności gospodarczej, działalności w sektorze ekonomii społecznej

25 maja 2017 r. (czwartek), o godzinie 12.00 rozpocznie się spotkanie informacyjne nt. Funduszy Europejskich na założenie działalności gospodarczej, działalności w sektorze ekonomii społecznej (spółdzielnia socjalna, organizacja non-profit, 224 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych). Miejscem spotkania będzie mieszczący się przy ul. Kościuszki 2 (II piętro) Wojewódzki Urząd Pracy Oddział Zamiejscowy w Przemyślu.  

Podczas spotkania zostaną omówione zasady ubiegania się o dotacje, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także dotacje na założenie działalności w sektorze ekonomii społecznej jak np. spółdzielnia socjalna czy organizacja non-profit. Spotkanie skierowane jest do osób zainteresowanych pozyskaniem środków na utworzenie firmy.

 

PROGRAM SPOTKANIA

 

11:45 – 12.00 Rejestracja

 

12:00 – 12:30 Dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 

12:30 – 13:00 Dotacje na założenie działalności w sektorze ekonomii społecznej:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

13:15 – 13:30 Przerwa kawowa

 

13:30 – 14:15 Dotacje na założenie działalności w sektorze ekonomii społecznej dla subregionu IV:

- PROJEKT „NAWIGATOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ”

 

14:15  - 15:00 Konsultacje indywidualne

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na sali konieczne jest zgłoszenie uczestnictwa. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 maja do godz. 15.30 na adres e-mail: lpi.przemysl@podkarpackie.pl podając imię i nazwisko uczestnika. Telefonicznie pod numerem: 16 678 86 32 lub 798 771 080.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

 

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które powinniśmy zapewnić.

Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Brak opisu obrazka

Wersja XML