Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana statutu Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla

W dniu 28 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Przemyślu podjęła uchwałę w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla.

Zespół złożony z przedstawicieli Rady Miejskiej w Przemyślu przy udziale Pełnomocnika Prezydenta ds. organizacji pozarządowych zaproponował szereg zmian, które zostały przeanalizowane pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym.

Do najważniejszych zmian zaliczyć należy:
1) dopuszczenie do udziału w MRM przedstawicieli uczelni wyższych działających na terenie miasta,
2) ustalenie wieku, do którego można być członkiem MRM – na 25 lat,
3) obniżenie kworum do 1/3 składu MRM, za wyjątkiem decyzji dotyczących uchwał o szczególnym charakterze np. powołanie i odwołanie Przewodniczącego MRM czy likwidacji MRM,
4) wydłużenie kadencji MRM do 4 lat,
5) zmiana jednostki organizacyjnej urzędu odpowiedzialnej za opiekę nad MRM - Wydział Edukacji.

W załączeniu treść uchwały.

PDFUchwała Nr 249/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla.
 

Wersja XML