Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wosenny objazd rowerowy miasta

Po raz pierwszy w tym roku (10 kwietnia br.) zorganizowany został rowerowy objazd miasta, podczas którego Prezydent Robert Choma i pracownicy niektórych podległych służb sprawdzają jak zawsze stan czystości, zgłaszane do władz przez mieszkańców uwagi i wizytują tereny prowadzonych inwestycji. Tradycyjnie początek objazdu to ścieżka rowerowa nad Sanem, która powstała w ramach Tras Rowerowych Polski Wschodniej.

Tereny położone w pobliżu ścieżki rowerowej są kolejnym miejscem, w którym w ramach porozumienia z Zakładem Karnym w Medyce prowadzone są przez osadzonych wiosenne prace porządkowe - w ubiegłych dniach uprzątnięty został teren w pobliżu Osiedla Kazanów. Przy samej ścieżce w ostatnich dniach naprawione zostały także zdewastowane ławki. Prezydent wraz z urzędnikami odwiedził także place budowy dwóch inwestycji: rozbudowę stadionu lekkoatletycznego Juwenia, a także budowę ronda turbinowego na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej - Jana III Sobieskiego - Armii Krajowej - ppłk Kazimierza Gurbiela. Pierwsza z tych inwestycji (budowana w cyklu dwuletnim) obejmuje budowę budynku wielofunkcyjnego, garażowo-magazynowego, trybuny zadaszonej, bieżni treningowej, rzutni do pchnięcia kulą i ogrodzenia parkingu - planowane zakończenie to sierpień br. Jeszcze w czerwcu powinna się zakończyć budowa ronda na Budach.

 

 

Wersja XML