Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla

Brak opisu obrazka
W dniu 03.04.2017r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  w Przemyślu podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla”. Projekt współfinansowany jest w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dzięki współfinansowaniu projektu z funduszy Unii Europejskiej PWiK sp. z o.o. zrealizuje:

 1. Budowę kanalizacji w ul. 3-go Maja i ul. 29-go Listopada w Przemyślu (od skrzyżowania z ul. Lelewela do 29-go Listopada na wysokości parkingu przy jednostce wojskowej)
 2. Budowę kanalizacji w ul. Jasińskiego, ul. Topolowej, ul. Ziemiańskiego, ul. Krównickiej, ul. Rozdroże, ul. Batorego w Przemyślu
 3. Budowę kanalizacji w dzielnicy Za Wiarem w Przemyślu (ul. Okrężna, ul. Niecała, ul. Droga Hurecka, ul. Północna)
 4. Budowę sieci wodociągowej na Osiedlu Kruhel Wielki w Przemyślu (ul. Kruhel Wielki, ul. Jastrzębia, ul. Klonowa, ul. Grabowa, ul. Leszczynowa, ul. Dębowa, ul. Jaworowa, ul. Łowiecka)
 5. Budowę kanalizacji w ul. Śmiałego i ul. Bielskiego w Przemyślu (ul. Bielskiego od skrzyżowania z ul. Łętowską do wysokości budynku nr 120 z włączeniem w ul. Śmiałego przy parkingu obok cmentarza)
 6. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym
 7. Dwa kontrakty Inżyniera Kontraktu

Wartość projektu wg umowy to 9 450 000,00 zł netto, w tym dofinansowanie z UE: 63,75%, pożyczka z NFOŚiGW: 36,25%. Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2020.

Od stycznia br. trwa budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kruhel Wielki w Przemyślu. Na dzień dzisiejszy wykonano 36% przewidzianej do realizacji długości sieci wodociągowej. Przystąpiono także do prac związanych z wykonaniem hydroforni kontenerowej. Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej PWiK sp. z o.o.w Przemyślu: www.pwik.przemysl.pl, zakładka Fundusze Unijne.

 

 

Wersja XML