Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Likwidacja Klubu Żeglarskiego Opty


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Likwidator Stowarzyszenia Klub Żeglarski Opty z siedzibą w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 21 lutego 2017 r., sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 89/17/199,

p o s t a n o w i ł

  1. Rozwiązać Stowarzyszenie Klub Żeglarski Opty w Przemyślu.
  2. Wyznaczyć na likwidatora Waltera Owerko.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres: ul. Sikorskiego 13A/35, 37-700 Przemyśl w terminie miesiąca od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Likwidator podaje, że sądem rejestrowym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.

LIKWIDATOR

Walter Owerko

 

PDFObwieszczenie Klub Żeglarski Opty.pdf

Wersja XML