Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strajk nauczycieli w przemyskich szkołach

W ogólnopolskim strajku nauczycieli organizowanym 31 marca br. przez Związek Nauczycielstwa Polskiego na terenie Przemyśla wzięło udział 7 placówek oświatowych. W proteście wzięło udział 123 osoby, czyli ok. 7,4% pracowników (nauczycieli i administracji obsługi).

Wszystkie dzieci i młodzież przebywające w placówkach w trakcie strajku miały zapewnioną opiekę i w miarę możliwości kadrowych także normalne zajęcia lekcyjne i za taką organizację protestu dziękuję dyrektorom, nauczycielom i wychowawcom. Przeprowadzenie akcji protestacyjnej na terenie miasta w tak ograniczonym wymiarze traktuję jako wyraz zaufania do rozwiązań zaproponowanych przez władze samorządowe miasta w sprawie reformy szkolnictwa. Rozumiejąc argumenty protestujących pracowników oświaty, liczę na dalszą współpracę na rzecz polepszenia sytuacji przemyskiej oświaty, zarówno pod względem organizacyjnym i finansowym.

 

Prezydent Miasta

Robert Choma

Wersja XML