Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Staż + szkolenie = zatrudnienie"

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza osoby chcące zdobyć nowy zawód, uzupełnić kwalifikacje i odbyć płatny staż zawodowy oraz uzyskać zatrudnienie do udziału w projekcie „STAŻ + SZKOLENIE = ZATRUDNIENIE” realizowanym w ramach Działania 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

loga_staż_m.jpeg

W ramach projektu oferujemy:

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie wszystkie następujące kryteria:

 1. osoba długotrwale bezrobotna  
 2. osoba zarejestrowana w PUP przez okres ponad 12 m-cy od momentu ostatniej w nim rejestracji
 3. osoba powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat)
 4. osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego (wg Kodeksu Cywilnego)

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie powinny wypełnić Formularz rekrutacyjny dotyczący udziału w projekcie i dostarczyć go osobiście lub pocztą/kurierem do Biura Projektu w niżej wskazanym terminie.

Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych: 27.03.2017 r. do 21.04.2017 r.

Dokumenty związane z udziałem w projekcie, w tym Formularz rekrutacyjny są dostępne na stronie internetowej PARR S.A. www.parr.pl oraz w Biurze Projektu.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności kobiety.


Biuro projektu:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (II piętro, pokój nr 32), 37-700 Przemyśl

tel. (16) 676 09 85, wew. 9

Wersja XML