Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

FINAŁ LOKALNEGO ETAPU KONKURSU OŚMIU WSPANIAŁYCH

      W piątek 19 maja br. w Sali Widowiskowej Zamku kazimierzowskiego odbyła się uroczystość Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych” etap lokalny. Przybyłych na uroczystość wychowawców, rodziców i młodzież przywitał Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu Adam Król. Po oficjalnym otwarciu uroczystości wystąpił przemyski Chór Gospel pod dyrekcją Lucyny Rudawskiej. Uroczystość 8 wspaniałych była okazją do lirycznych wspomnień Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji rocznicy jego urodzin.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród 8 wspaniałym wyłonionym podczas etapu lokalnego, które wręczył Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. Prezydent w swoim wystąpieniu podkreślał ważną rolę odpowiedniej postawy młodzieży, otwartości na krzywdę bliźnich. Kapituła na posiedzeniu w dniu 20.marca bieżącego roku po wysłuchaniu 28 kandydatów – uczestników eliminacji lokalnych Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „ 8 Wspaniałych” postanowiła wyłonić 8 laureatów w tym jednego przedstawiciela miasta Przemyśla, który reprezentował nasze miasto na eliminacjach ogólnopolskich w Warszawie w dniach 20-21.04.2006 r.


W Skład Kapituły wchodziły następujące osoby:


Przewodniczący: Pan Piotr Idzikowski - Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu UM w Przemyślu.
Członkowie: Pani Barbara Kapuścińska - Przewodnicząca Komisji Edukacji RM w Przemyślu.
Pani Janina Mielnikiewicz - Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - o/ P-śl.
Pan Wiesław Morawski - Przewodniczący Komisji, Polityki Społecznej i Zdrowia.
Ks. Tadeusz Biały - Duszpasterz Młodzieży WK Kurii Arcybiskupiej w Przemyslu.
Pan Adam Król – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu.


     Laureatami Lokalnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu 8 Wsapniałych byli:
Wyniki zakwalifikowanych wolontariuszy:

1. Dawid Stachura - reprezentant Przemyśla w Warszawie.
2. Joanna Hrycelak
3. Jacek Wandas
4. Magdalena Pelczarska
5. Dominika Majcher
6. Magdalena Wilk
7. Karolina Malinowska
8. Klaudia Dębicka

     Przypomnijmy, iż pomysł konkursu narodził się w roku 1993 Wszystko zaczęło się na warszawskim Żoliborzu w 1993 roku. Inspiracją rozpoczęcia Konkursu był znany western "Siedmiu Wspaniałych", którego bohaterowie przeciwstawiają się dyktatowi zła w małym meksykańskim miasteczku i zwyciężają. To proste przesłanie - wystarczy niewielu, by zmienić wiele - było pełne optymizmu i doskonale nawiązywało do założeń planowanego Konkursu. Jako główny cel określono między innymi promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły klasy oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia.

  


     Koncepcja Konkursu jest prosta. Każda gmina dokona wyboru, a następnie przedstawi całemu miastu swoją wspaniałą młodzież. Młodzi ludzie, zwyczajni, ale gotowi uśmiechnąć się życzliwie do nieżyczliwego, wytrwale dążący do celu, nawet "pod wiatr" - a tacy są właśnie wspaniali, gdy staną razem i wypowiedzą walkę: nihilizmowi, przemocy - zwyciężą jak owi bohaterowie westernu. Serdecznie Gratulujemy Laureatom Konkursu, zarówno postaw jak i wytrwałości jednocześnie życzymy, aby każdy dzień był powodem do radości radością i dawał satysfakcję z wypełnianej misji.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FOTORELACJI Z UROCZYSTOSĆI
- KLIKNIJ, ABY WEJŚĆ. -Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML