Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Redukcyjny odstrzał dzików

14 marca br. Prezydent Miasta wydał decyzję zezwalającą na redukcyjny odstrzał dzików na ternie Miasta Przemyśla. Stało się to możliwe dzięki wydanej w ubiegłym roku przez Polski Związek Łowiecki pozytywnej opinii zezwalającej na odstrzał 50 sztuk dzików. Pod koniec lutego br. przeprowadzona została wizja lokalna w terenie, która miała na celu ustalenie miejsc gdzie zostanie przeprowadzona akcja odstrzał - w najbliższych dniach zostaną tam ustawione tablice ostrzegawcze.

Tablice o treści podanej poniżej staną na obrzeżach miasta, w rejonie Lipowicy, Kopca Tatarskiego i na terenach położonych przy ul. Fabrycznej i Kruhelu Wielkim.

UWAGA

Obszar objęty odstrzałem dzików

Zachować szczególną ostrożność

Odstrzał prowadzony jest od 20.03.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

Decyzja Prezydenta wynika z licznych skarg mieszkańców miasta Przemyśla oraz zarządów osiedli, dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa ze strony pojawiających się w pobliżu budynków mieszkalnych na terenie miasta stad dzików. Zwierzęta te powodują także ogromne szkody w uprawach rolnych, w pobliżu domostw, na terenie cmentarzy. Dotychczas stosowane środki zapobiegawcze, czyli wypłaszanie zwierząt do granic Przemyśla, odkrzaczanie, apele o niedokarmianie zwierząt nie przyniosły rezultatów w postaci zmniejszenia ich populacji.

Brak opisu obrazka

Wersja XML