Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport z konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Przemyśla na lata 2016-2023

loga_rewitalizacja.jpeg

Zakończył się proces konsultacji społecznych projektu dokumentu LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2016-2023. Mieszkańcy oraz inni interesariusze Programu Rewitalizacji byli zachęcani do zapoznania się z przygotowanym projektem dokumentu. Wszelkie uwagi można było zgłaszać za pomocą przygotowanego formularza konsultacyjnego.

Zbiorcze zestawienie uwag, wniosków i propozycji wraz ze sposobem ich rozpatrzenia przedstawiono w tabeli poniżej.

PDFRaport z konsultacji społecznych LPR Miasta Przemyśla na lata 2016-2023.pdf (818,07KB)

Wersja XML