Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OFICJALNE WRĘCZENIE NAGRÓD

      11 kwietnia br. w Muzeum Historii Miasta Przemyśla odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów uczestnikom Konkursu na projekt pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II, który ma stanąć na przemyskim Placu Niepodległości.

      Werdykt i uzasadnienie wyboru Sądu Konkursowego odczytała Pani Beata Kot, a wręczenia nagród obecnym na spotkaniu artystom dokonał Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Wiesław Jurkiewicz. Uroczystość odbyła się sali, w której do 2 maja można oglądać prace biorące udział w konkursie.

Wybór zwycięskiego projektu Tomasza Radziewicza z Sopotu (który nie mógł niestety przyjechać na wręczenie nagród) Komisja uzasadniła następująco: „Rzeźba jest ciekawą propozycją artystyczną zasługującą na wyróżnienie poprzez realizację. Rzeźbiarz w wyjątkowy sposób dostosował formę pomnika Ojca Świętego do zaprojektowanej przestrzeni Placu Niepodległości  opracowanej przez architekta Jacka Mermona oraz  interesująco rozwiązał sposób ustawienia rzeźby w miejscu oznaczonym przez autora projektu zagospodarowania Placu  jako „ bezpośrednie otoczenie pomnika. Na uwagę zasługuje również zaproponowane oświetlenie rzeźby, rozplanowanie, forma i treść napisów. 
Komisja jest przekonana co do słuszności wyboru ze względu na :
- kompozycję rzeźby przedstawiającej postać papieża w pozycji siedzącej na tronie papieskim z jednej strony typową ikonograficznie dla postaci dostojników kościoła z drugiej strony bliską oglądającemu,
- bogatą symbolikę ukazaną w wieku papieża, księdze, którą unosi i tronie papieskim,
- formę rzeźbiarską współczesną lecz przejawiającą jednocześnie pełny realizm postaci.”

Od ubiegłego tygodnia mieszkańcy mogą zapoznać się z wizualizacją przedstawiającą projektowaną przebudowę Placu Niepodległości. Tablica przedstawiająca ją jest ustawiona przy przyszłym placu budowy.

 

Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML