Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023”

loga_rewitalizacja.jpeg

Prezydent Miasta Przemyśla zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023”

Uwagi do projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023” można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym do dnia 6 marca 2017 r. do godz. 15.30

1) Drogą elektroniczną na adres:

2) Na Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1

Dokument do wglądu w wersji papierowej dostępny jest w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Do pobrania:

  1. PDFProjekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023.pdf (8,29MB)
  2. DOCXFORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG.docx (297,98KB)
Wersja XML