Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminy rekrutacji do II edycji projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety''

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A informuje, iż 17.02.2017 r. udostępnione zostały zaktualizowane dokumenty związane z udziałem w II edycji projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety'', realizowanego przez PARR S.A. w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wśród udostępnionych, zaktualizowanych dokumentów, które obowiązują w ramach II edycji projektu, znajduje się zarówno Regulamin rekrutacji uczestników projektu, jak i Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie.  Dokumenty są do pobrania TUTAJ oraz na stronie www.cpk.parr.pl.

Informujemy jednocześnie, że rekrutacja do II edycji projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety” odbędzie się w dniach 6 – 17 marzec br.

Formularze rekrutacyjne będzie można składać w w/w terminie w godz. od 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku,  na poniższy adres biura projektu:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (II piętro, pokój nr 34)
37-700 Przemyśl


Formularze rekrutacyjne można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem.

Do Formularza rekrutacyjnego Kandydat będzie zobowiązany dołączyć następujące załączniki:

Wersja XML