Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Są pieniądze na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Przemyśla

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu otrzymało już oficjalne potwierdzenie z z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie spełnienia wszystkich kryteriów wyboru złożonego wniosku o dofinansowanie. Tym samym projekt pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” uzyskał pozytywną ocenę. Wartość projektu to blisko 9,5 mln zł. Umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana do 12 kwietnia 2017r.

Wartość projektu wg wniosku to 9 450 000,00 zł netto,w tym dofinansowanie z UE: 63,75%, pożyczka z NFOŚiGW: 36,25%, a jego realizację zaplanowano na lata 2017-2020.

Projekt będzie realizowany w pięciu kontraktach przewidujących:

 1. Budowę kanalizacji w ul. 3-go Maja i ul. 29-go Listopada w Przemyślu (od skrzyżowania z ul. Lelewela do 29-go Listopada na wysokości parkingu przy jednostce wojskowej);
 2. Budowę kanalizacji w ul. Jasińskiego, ul. Topolowej,ul. Ziemiańskiego, ul. Krównickiej, ul. Rozdroże, ul. Batorego w Przemyślu;
 3. Budowę kanalizacji w dzielnicy Za Wiarem w Przemyślu(ul. Okrężna, ul. Niecała, ul. Droga Hurecka, ul. Północna);
 4. Budowę sieci wodociągowej na Osiedlu Kruhel Wielki w Przemyślu (ul. Kruhel Wielki, ul. Jastrzębia, ul. Klonowa, ul. Grabowa, ul. Leszczynowa, ul. Dębowa, ul. Jaworowa,ul. Łowiecka);
 5. Budowę kanalizacji w ul. Śmiałego i ul. Bielskiego w Przemyślu (ul. Bielskiego od skrzyżowania z ul. Łętowską do wysokości budynku nr 120 z włączeniem w ul. Śmiałego przy parkingu obok cmentarza).

Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Kruhel Wielki już się rozpoczęła i zakończy się jeszcze w tym roku.

Harmonogram wszystkich kontraktów

harmonogram_PWiK.jpeg

 

 

Wersja XML