Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ruszyła modernizacja trzech obiektów oświatowych i 19 mieszkań socjalnych

Brak opisu obrazka

Rozpoczęła się realizacja dwóch projektów Gminy Miejskiej Przemyśl współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Pierwszym z nich jest termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla, prowadzona w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi oraz I Liceum Ogólnokształcącym.

Całkowita wartość projektu wynosi 8 763 785,25 PLN

Wartość dofinansowania wynosi 7 052 729,64 PLN

Zakres rzeczowy modernizacji energetycznej obejmuje:

1. Budynek internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 przy ul. Czarnieckiego 29, w tym:

2. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Grunwaldzkiej 81, w tym:

3. I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Słowackiego 21, w tym:


Drugim rozpoczętym w ostatnich dniach projektem jest adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na lokale socjalne

Całkowita wartość projektu wynosi 1 036 587,75 PLN

Wartość dofinansowania wynosi 854 962,07 PLN

Zakres rzeczowy projektu obejmuje remont 19 mieszkań z zasobu Gminy z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. Dodatkowo w projekcie uwzględnione są działania dotyczące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania dotyczące reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Lokale przeznaczone do adaptacji:

 1. Grodzka 15/11.
 2. Kopernika 2/8.
 3. Kopernika 24/4.
 4. Serbańska 8/3.
 5. Serbańska 17/1.
 6. Słowackiego 64/5.
 7. Słowackiego 72/4.
 8. Śnigurskiego 18/7.
 9. Dworskiego 14a/5.
 10. Dworskiego 31/9.
 11. Dworskiego 93/2.
 12. Lwowska 2a/7.
 13. Mickiewicza 39/12.
 14. Słowackiego 43/11.
 15. Słowackiego 47/16.
 16. Słowackiego 126/1.
 17. Wincentego Pola 30/3.
 18. Grunwaldzka 44/20.
 19. Grunwaldzka 44a/13.

Zakończenie rzeczowe obu projektów planowane jest w IV kwartale 2017 r.

Wersja XML